The Society

PRESIDENT
Dr. Jayakar Thomas

IMMEDIATE PAST PRESIDENT & CHIEF ADVISOR
Dr. Sandipan Dhar

ADVISORS
Dr Raghubir Banerjee & Dr Rajib Malakar

VICE PRESIDENT
Dr Sudip Das

PAST PRESIDENTS
Dr. RJ Fernandez, Dr. DA Satish, Dr. H Hanuman Thappa,
Dr. Deepak Parikh, Dr. Rajeev Sharma and Dr. Sandipan Dhar

HONORARY GENERAL SECRETARY
Dr. Maitreyee Panda

TREASURER
Dr. Debjit Kar

JOINT SECRETARIES
Dr. Ram Gulati & Dr. Bornali Dutta

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS
Dr. Kiran Godse, Dr. Koushik Lahiri, Dr. Rashmi Sarkar, Dr. Shyam Varma,
Dr. Manas Chatterjee, Dr. Soumya Panda, Dr. Shyamanta Barua, Dr. Manjunath Shenoy, Dr. Bhumesh Kumar, Dr. Sheetal Poojary & Dr. Rahul Mahajan.

ACADEMIC CO-ORDINATOR
Dr. Rahul Mahajan

IJPD 
EDITOR :  Dr. Swetalina Pradhan

EXECUTIVE EDITOR
Dr. Arun C Inamadar, MD, FRCP (Edin) Dr. Nibedita Patro

COORDINATING MANAGER
Tapas Kayal

news

ISPD Annual Conference 2024
2nd,3rd,4th August,2024
Savera Hotel,Mylapore,Chennai